Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Népzenei Tanszék
III. évfolyam
2010/2011 I. félév

Népzene és műzene kapcsolata a 20. században


(Németh G. István, MTA Zenetudományi Intézet)

Egy félreértés tisztázása: a honlap a munka megkönnyítését szolgálja, nem annak helyettesítését!

A honlapon említett anyagok hozzáférhetőségéről (szerzői jog).

Grove Music Online, RILM, J-STOR vs Petrucci Music Library, deezer.com

Paár Julianna Erzsébet szóbeli referátuma. 10'


Popular music, §I: Popular music in Europe and North America

esetleg még:

Popular music, §II: World popular music II. World popular musicA Beggar's Operatól a Beatlesig.


A popular és a pop fogalma az angolszász közgondolkodásban
(a 3-8. írott referátum megajánlott témája)
Közgondolkodás = diskurzus, 360 fokos látókör, lehetséges ellentmondások megértése.
Trendsetters: miért van az, hogy ha ezt tudjuk, tisztában vagyunk a lényeggel.

A "népzene" kvázi "kigúnyolja" a műzenétHandel: olasz operák és oratóriumok. Ellenfelek: a nyílt színen konfliktusba bonyolódó = hajukat tépő primadonnák

Az autochton konkurrencia: Gay-Pepusch (= libretto by JOHN GAY & music arranged by JOHANN CHRISTOPH PEPUSCH)

Egy magyar nyelven írt bevezetés:

ballad song: röplapokra nyomtatott népzene a legelsőnek iparosult európai társadalomban (1641)
20. századi adaptációk, más zenei nyelvvel: Kurt Weill- Bertold Brecht Dreigroschenoper. Britten.
De vannak a Koldusoperát jóval megelőző a népzenére hasonlító zenei források!!!

Trendsetters: Mit tudnak erről Kolozsvárott és Budapesten?
Kv: Maria Elena Şorban zenetörténet-kurzusa: A könnyűzene = a popular másik formája évszázadok óta változatlan.
Bp: Voltaképpen nem változatlan, hanem ugyanaz: Tallián Tibor: "Koldusopera" Muzsika, 18/3 (1975 március) 10-12.
A minket érdeklő bekezdés 1. mondata: "Mindez egyáltalán nem jelenti azt, hogy a Koldusopera a régi zenével nem játszható."

A cselekmény közös kikeresése


Zenehallgatás